2019/03/22

Den Intelligente Forsendelseskasse skal sikre, at flere tusinde blodprøver håndteres sikkert og effektivt på Aalborg Universitetshospital.

Glæden vil ingen ende tage hos teamet bag Den Intelligente Forsendelseskasse. Det skyldes, at mange års forarbejde og vedholdenhed har ført til en underskrevet kontrakt med Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital som kunde.

Optimering af præanalytisk arbejde

Den Intelligente Forsendelseskasse er et samlet løsningskoncept bestående af tre hovedelementer, der vil give sporbarhed, temperaturovervågning og fuldautomatisk håndtering af blodprøver fra praktiserende læger til Biokemisk Afdeling.

For mig handler det i høj graf om personalepolitik – om at skåne personalet. Og selvfølgelig om forbedret kvalitet gennem sporbarhed og temperaturovervåning. Det er meget væsentligt at automatisere det præanalytiske arbejde, da det betyder, at vi får frigjort tid til andet arbejde og undgår de skader, som det ensidigt gentagende arbejde medfører hos vores personale i dag. Derudover er der jo hele momentet med fejl i forhold til den manuelle håndtering, hvilket ikke kan undgås – ved automatisering sker disse fejl ikke, såfremt robotten er kodet korrekt.

Annebirthe Bo Hansen, Ledende Overlæge på AAUH

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål?

Kom i kontakt med os her