En optimal håndtering

Robotløsningen i Den Intelligente Forsendelseskasse-konceptet aflaster personalet fra de manuelle arbejdsopgaver ved håndtering og sortering af blodprøver. Løsningen er opbygget med modulære robotceller, som bidrager til et yderst fleksibelt system.

Intelligent robotteknologi sikrer, at blodprøverne bliver håndteret korrekt og leveret hurtigt og sikkert gennem systemet. Det reducerer tiden til, at en eventuel behandling af patienten kan igangsættes. Med robotdelen er der meget mindre manuelt arbejde i forbindelse med blodprøvehåndtering, hvorfor medarbejdere ikke udsættes for og nedslides af hårde løft, vrid og gentagne arbejdsprocesser.

Effektiviteten øges og arbejdsmiljøet forbedres grundet automatisering af manuelle arbejdsgange, og laboratoriets personale kan fokusere på analyse af blodprøver samt patienten fremfor håndtering af logistik og udpakning af forsendelseskasser.

Hvad tilfører robotterne?

Robotterne i Den Intelligente Forsendelseskasse har ikke til formål at erstatte personale – men at frigøre tid og kræfter, så personalet kan intensivere deres fokus på blodprøveanalyser og patientkontakt. Løsningen kan indeholde en eller flere modulære robotceller til automatiseret udpakning, sortering og registrering af blodprøver hos laboratoriet.

Robotten sikrer, at det analytiske udstyr hos det biokemiske laboratorium yder maksimalt samt skaber bedre arbejdsmiljø som følge af bl.a. færre ensidige, gentagne arbejdsopgaver.

Automatisk håndtering

Robotterne automatiserer udpakning, sortering og registrering af forsendelseskasserne. Dette bidrager med øget kontrol over blodprøvehåndteringen og minimerer fejl, således eventuelt ressourcespild mindskes.

Bedre arbejdsmiljø

Robotterne forbedrer arbejdsmiljøet via mindskning af nedslidende arbejde gennem håndtering af ensidige, gentagne arbejdsopgaver i den præanalytiske fase.

Øget kapacitet

Blodprøver håndteres og sorteres hurtigere, hvilket besparer tid. Med robotløsmningen frigøres personaleressourcer, hvilket giver personalet mere tid til eksempelvis analyser og patientkontakt.

Større sikkerhed

Sikkerheden øges som følge af kortere svartid til patienter samt hurtigt og korrekt diagnosticering. Det mindsker risikoen for fejlhåndtering og fejldiagnosticering.

Fuldautomatisk håndtering af blodprøver

De fleksible robotløsninger i håndterings- og automatiseringsanlæggene er modulopbyggede
og kan nemt integreres hos det enkelte hospital eller afdeling.

Færre manuelle arbejdsgange

Robotterne medvirker til hurtig behandlingstid og sikrer kvalitet i blodprøvehåndtering.

Fleksibilitet

Robotløsningerne er fleksible, hvilket muliggør integration i enhver biokemisk afdeling – uafhængig af fysisk størrelse, kapacitet og funktionalitet.

Mindre belastning

Personalet aflastes som følge af færre ensidige, gentagne arbejdsopgaver. Dette bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

Øget effektivitet

Automatiseret og hurtig håndtering frigiver tid, der kan bruges andre steder. Det bidrager til øget effektivitet på biokemiske afdelinger.

Integration til eksisterende udstyr & systemer

Robotterne kan integreres til eksisterende systemer og udstyr på afdelingen (BULK m.m.) og er fleksibel i forhold til racks, pusterørsystemer, mv.

Hurtig håndtering

Robotterne sikrer hurtig sortering og behandlingstid. Fx kan robotløsningen udpakke en hel forsendelseskasse i minuttet samt sortere 2000 blodprøver/timen. 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål?

Kom i kontakt med os her