2019/10/03

DIRA Automatiseringsprisen 2019 går i år til Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital for en opfindelse, hospitalet har udviklet i tæt parløb med teknologivirksomhederne Intelligent Systems og LT Automation. De største vindere er faktisk patienter og medarbejdere, der med robotløsningen har fået en løsning, som højner patientsikkerheden og forbedrer arbejdsmiljøet.

Fra det øjeblik din læge tager en blodprøve, starter en længere rejse for den lille beholder med dit blod i. Blodprøvens rejse foregår i en intelligent forsendelseskasse, som har indbygget temperaturovervågning og sporbarhed, så du som patient kan være endnu mere tryg ved analyseresultaterne. Når blodprøven ankommer til analyse på Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), bliver den automatisk pakket ud og håndteret af robotløsningen, så bioanalytikerne slipper for ensidigt gentaget arbejde (EGA). Hemmeligheden er Den intelligente Forsendelseskasse, udviklet af hospitalet sammen med Intelligent Systems og LT Automation.

Den blev tirsdag hædret på messen hi Tech & Industry Scandinavia, hvor årets Automatiseringspris fra DIRA, Dansk Robot Netværk blev overrakt. Med Den intelligente Forsendelseskasse er det lykkes Aalborg at skabe større sikkerhed omkring blodprøver og de analyser, som gennemføres. Det betyder, at der bliver større patientsikkerhed og tryghed i forbindelse med diagnosticering.

Allerede nu efter ganske få uger må vi sige, at det er en kæmpe succes. Og vi regner med, at vi ikke bare bliver glade for det, men at det vil ændre nogle arbejdsgange til det bedre – med en bedre kvalitet for vores patienter
, siger Annebirthe Bo Hansen, ledende overlæge og ph.d. ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Potentialet for årets robotopfindelse er kolossalt: Alene i Danmark udtages der i almen praksis over 21 mio. blodprøver om året til forsendelse til biokemiske afdelinger med henblik på analyse – og tallet stiger med ca. 7 % om året. Alle disse prøver håndteres i dag manuelt. Bortset fra i Aalborg, takket være nordjysk innovation. Ideen til en intelligent forsendelseskasse opstod helt tilbage i 2010, hvor medarbejdere på Aalborg Sygehus blev opfordret til at indsende idéer til nye robot- og automatiseringsløsninger. Siden da har LT Automation, Intelligent Systems og hospitalet arbejdet intenst med at realisere denne ide. I starten af 2019 blev løsningen sat i drift på Biokemisk Afdeling på hospitalet og har siden kørt, som den skal.

Eksport og jobskabelse i Danmark
Ildsjælene bag realiseringen af Den Intelligente Forsendelseskasse er glad over hæderen til opfindelsen, som kan gøre en stor forskel. Også erhvervsmæssigt:
”Vi vil udbrede konceptet med Den Intelligente Forsendelseskasse til hele sundhedssektoren. Det kan skabe mindst 15 nye jobs og øget eksport til hospitalssektoren i andre lande. Der er potentiale for at bruge denne løsning på 7000 hospitaler i Europa og 20.000 hospitaler i Kina,” konstaterer Lasse Thomsen, robot-entreprenør og grundlægger af LT Automation. Han har arbejdet med automatisering siden 1986.

Hos samarbejdspartneren Intelligent Systems, der i sin tid fik LT Automation med i udviklingen af løsningen, ser man også mange spændende perspektiver i Den Intelligente Forsendelseskasse:
Der er sket et stort ryk i bevidstheden om logistikkens betydning i hospitalssektoren. Da vi gik ind på markedet for 10 år siden, blev logistik blot opfattet som noget med portører og
lastbiler. Men nu er alle ledelserne klar over, at logistik er nøglen til effektiviseringer. Alle hospitalsdirektører taler om logistik, og jeg håber, det er noget, vi har været med til at bidrage til
, siger Niki Nicolas Grigoriou, CEO i Intelligent Systems.

Fakta om Den Intelligente Forsendelseskasse
Den indeholder en RFID-datalogger, der måler temperatur, og registrerer kassens lokation på ethvert givent tidspunkt. Denne kasse skaber altså data, der sikrer kvaliteten af prøvematerialet og giver hospitalerne mulighed for at optimere deres transport og håndtering af blodprøverne.

En robot med høj kapacitet håndterer forsendelseskasserne og sorterer blodprøverne, når de ankommer til hospitalet. Dermed spares personalet for opslidende, ensidigt, gentaget arbejde (EGA), og samtidig frigøres ressourcer, som kan bruges til vigtigere opgaver.

Et intelligent overvågningssystem gemmer de opsamlede/skabte data i en cloud-løsning. Dette giver mulighed for at anvende data til at optimere og overvåge deres kvalitet til gavn for patientsikkerheden.

DIRA Automationsprisen blev overrakt på messen hi Tech & Industry i Herning den 1. oktober. Efterfølgende præsenterede finalisterne deres projekter på en konference på messen.

DIRAS AUTOMATISERINGSPRIS
Hvert år nomineres en række virksomheder til DIRAs Automatiseringspris. Prisen går til en person eller team, der har bidraget væsentligt til at øge konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser eller begrænse personbelastning gennem automatisering og udvikling af innovativ robotteknologi.

For yderligere oplysninger:
LT Automation Lasse Thomsen, CEO & ejer T: +45 21 95 88 80 lth@lt-automation.dk

Intelligent Systems Niki Nicolas Grigoriou, CEO T: +45 2045 6039 nng@intelligentsystems.dk

Aalborg Universitetshospital Annebirthe Bo Hansen, ledende overlæge ved Klinisk Biokemisk Afdeling M: +45 2442 5201 T: +45 9766 4927