Intelligent prøveovervågning og sortering

 • Sporbarhed og overvågning af prøver
 • Gør opsamlede informationer tilgængelige for brugere og andre systemer
 • Kasse er forsynet med Intelligent ID logger
 • Lokations-ID, Kasse-ID samt tidspunkt registreres
Sporbarhed

Temperaturovervågning

 • Overvåger temperatur i alle forsendelseskasser
 • Alarm udløses når temperatur overskrider tolerancer
 • Data bidrager til effektivisering og forbedret arbejdsgange
 • Historiske data over alle temperaturregistreringer på en kasse
Temperaturovervågning
Next > < Prev

Komponenter i sporbarhedsløsning

Den Intelligente Forsendelseskasse består af følgende:

 • Yderkasse
 • Inderkasse med stregkode
 • Skumindlæg mellem inderkasse og yderkasse
 • Skumindlæg i inderkasse, med plads til blodprøver
 • Sammenskruet beholder til Intelligent ID logger
 • Intelligent ID Logger med RFID + temperatur logning
 • Scanner

Yderkasse

RFID enhed

Inderkasse med stregkode

Scanner

Hvad tilfører sporbarhed og temperaturovervågning?

Den Intelligente Forsendelseskasse er forsynet med Intelligent ID logger, som konstant registrerer kassens placering samt temperaturen.

Sporbarhed

Intelligent ID logger registrerer lokations ID ved lægehus, bil, kasselager og biokemisk afdeling. Yderligere registreres også når kassen er afleveret og afhentet hos læge, placeres i transportbil, ankommer og afhentes på laboratoriet. Rapport over samtlige registreringer for kasse, prøvetagningssted eller tidsinterval kan dannes på daglig, ugentlig, månedlig eller årlig basis.

Intelligent ID logger

Når Intelligent ID aflæses temperatur, registreres tidspunkt for aflæsning samt kassens/temperaturloggerens ID. Intelligent software er udviklet til opsamling af temperaturdata, registreringer på den aktuelle forsendelse, historiske data og alarm for overskridelse af tolereret temperaturinterval.

Cloud-baseret løsning

De håndholdte enheder opsamler og gemmer data gennem kommunikation med server i skyen, og løsningen tilbydes via et månedligt abonnement.

Flowbeskrivelse

Den Intelligente Forsendelseskasse er en løsning til overvågning og automatisk håndtering og sortering af blodprøver fra praksis til laboratorium.

Se beskrivelse af flowet fra blodprøven tages hos lægepraksis og til analyse hos Klinisk Biokemisk Afdeling.

Transportør logger ind

Transportør scanner medarbejder ID og systemet logger automatisk ind med personlig kode. Herefter føres man automatisk til “registrer køretøj”, så systemet altid kan koble transportør, rute, køretøj og kasser sammen.

Første stop på ruten

Transportør kører til første stop på ruten og scanner den unikke lokationsstregkode, som unikt identificerer stedet. Når lokation er bekræftet kan transportør begynde at scanne kasser.

Levering og afhentning

Den holdhåndte scanner kan via RFID scanne alle kasser på én gang. Transportør holder blot scanner over alle kasser til levering og afhentning og systemet kan derfra, ud fra sporbarhedsløsningen, selv registrere hvilke kasser der er fyldte og skal afhentes samt hvilke kasser der er tomme og skal leveres til lægepraksis.

Integration med tredjepartssystemer

Alt data sendes direkte til Cloud-løsningen IntelligentID, som faciliterer integration til f.eks. Webreg., således alle blodprøver kan identificeres unikt gennem hele flowet. Dermed kan svar til patienten også hurtigt sendes retur til lægepraksis og øge patientsikkerhed og kvalitet.

Kasselager

Det intelligente kasselager kan håndtere ind- og udlevering af forsendelseskasser, således at transportører har let adgang til aflevering af fyldte forsendelseskasser samt udlevering af tomme forsendelseskasser til nyt flow – alt sammen på ganske kort tid. Kasselager aflæser automatisk data fra kassen og placerer derefter kassen i kø til tømning ud fra opsatte parametre – tid, indhold og temperatur.

Klinisk Biokemisk Afdeling

Forsendelseskassen modtages enten via kasselager eller transportør og lokationsscannes automatisk af RFID scanner. Kassen placeres, enten automatisk gennem integration med kasselager, eller manuelt på transportbånd på vej til automatisk håndtering.

Afvigelser

Robotløsning aflæser automatisk kasse og overholder kassens data ikke de opstillede kriterier, f.eks. temperaturafvigelser, shock detection, transporttid og sporbarhed, frasorteres kassen automatisk til manuel inspektion. Overholder kassens data alle kriterier håndteres den automatisk at robotløsning.

Automatisk sortering

Robotløsning åbner, tømmer og sorterer automatisk blodprøver. Den modulære opbygning gør at robotløsningen kan tilpasses og integreres efter behov.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål?

Kom i kontakt med os her