2019/05/20

Aalborg Universitetshospital – Klinisk Biokemisk Afdeling er nomineret i samarbejde med LT Automation og Intelligent Systems med følgende præsentation;

Aalborg Universitetshospital – Klinisk Biokemisk Afdeling for implementering af Den Intelligente Forsendelseskasse. Med den automatiske løsning til håndtering og sortering af blodprøver har Aalborg Universitetshospital øget kapaciteten og kvaliteten samt formindsket antallet af fejl gennem forbedret sporbarhed og temperaturovervågning. Samtidig er arbejdsmiljøet blevet forbedret gennem automatisering af ensidigt gentaget arbejde.

DIRA Automatiseringsprisen overrækkes d. 1. oktober på HI-Messen.

Prisen går til en person eller et team, der har bidraget væsentligt til at øge én eller flere danske virksomheders konkurrenceevne og gerne fastholdelse af arbejdspladser gennem automatisering baseret på robotteknologi på en banebrydende måde eller ved at have bidraget innovativt til udvikling af robotteknologien.

Alternativt kan prisen tildeles en person eller et team, der har bidraget væsentligt til at begrænse personbelastningen i industrien ved nytænkning i automatisering og indførelse af robotteknologi. Der kan være tale om forbedring af et tidligere dårligt arbejdsmiljø som f.eks. EGA, tunge løft, kemisk usunde stoffer, varme og/eller kolde og fugtige omgivelser, risikofyldte arbejdsoperationer etc. Automatiseringsprisen er primært en dansk pris, men den er åben for personer eller team fra hele verden, der har gjort sig fortjent hertil.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål?

Kom i kontakt med os her